در بین 6000 سایت شرکت کننده وب سایت دانشگاه پیام نور محمودآباد جزو وب سایت های برتر قرار گرفت

مطالب

 

برگزاری کرسی آزاد اندیشی با موضوع:

"تشیع آمریکایی و تشیع علوی"

با حضور: دکتر بهروزی

کان : سالن علامه دشتی

زمان: یکشنبه 02 آذر ساعت 10 صبح