در بین 6000 سایت شرکت کننده وب سایت دانشگاه پیام نور محمودآباد جزو وب سایت های برتر قرار گرفت

مطالب

قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی
انتخابات دانشجویی کانون نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه پیام نور مرکزمحمودآباد
مکان: سالن علامه دشتی
زمان: روزچهارشنبه 21/08/1393 ساعت 30/9 صبح
ضمنا آن دسته ازدانشجویان که تمایل به کاندیدا شدن درانتخابات کانون نهاد رهبری را دارند به امورفرهنگی مراجعه فرمایند.