در بین 6000 سایت شرکت کننده وب سایت دانشگاه پیام نور محمودآباد جزو وب سایت های برتر قرار گرفت

مطالب

دیدار ریاست وکارکنان دانشگاه پیام نورمرکزمحمودآباد با خانواده چندتن از دانشجویان وکارکنان شاهد دانشگاه

روزیکشنبه 6/7/1393 ریاست دانشگاه پیام نور مرکزمحمودآباد به همراه جمعی از کارکنان دانشگاه، درمنزل تعدادی ازخانواده های دانشجویان وکارکنان شاهد دانشگاه حضور بهم رساندند.

دراین برنامه که به همت دانشگاه پیام نور برگزار گردیده است، حاضرین شرکت کننده ضمن دیار و ادای احترام به این خانواده ها، به خاطرات و دل گفته های این عزیزان گوش فرا داده اند.

گزارش تصویری این دیدارها در ذیل مطلب مشاهده می گردد: