در بین 6000 سایت شرکت کننده وب سایت دانشگاه پیام نور محمودآباد جزو وب سایت های برتر قرار گرفت

مطالب

دانشگاه پیام نور تیران در نظر دارد به منظور نیل به اهداف زیر:

 

- تبادل هر چه بیشتر علوم و دستاورد های جدید در رشته مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات با متخصصان

- توسعه و ارتقاء سطح دانش مهندسی کامپیوتر در کشور

- معرفی تحقیقات روز در حوزه های مختلف مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

- تشویق محققان برای انجام کارهای پژوهشی

- تشکیل دبیرخانه دائمی سری همایش های ملی  مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات در دانشگاه پیام نور

 

اولین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور را در تاریخ پنج شنبه 29 آبان 1393 در این مرکز برگزار نماید. لذا از تمامی اساتید، پژوهشگران، صنعتگران، دانشجويان و علاقمندان جهت شرکت در اين همایش، صميمانه دعوت به عمل می‌آيد.

 http://conf.isfpnu.ac.ir/1stcomp/page.aspx?id=447