در بین 6000 سایت شرکت کننده وب سایت دانشگاه پیام نور محمودآباد جزو وب سایت های برتر قرار گرفت

مطالب

که براساس تغییر زمان برگزاری برنامه های امتحانی ترم تابستان سال تحصیلی 93-92، تقویم آموزشی به شرح ذیل اصلاح می گردد

 

 تقویم آموزشی ترم تابستان سال تحصیلی 93-92

ردیف

موضوع

تاریخ

شروع

پایان

1

ارائه درخواست مهمان شدن دانشجویان و تایید توسط مرکز مبدا و مقصد

6/4/93

18/4/93

2

ارائه دروس براي مراكز

7/4/93

12/4/93

3

ثبت نام و انتخاب واحد

14/4/93

22/4/93

4

انتخاب و ثبت نمره معرفی به استاد مقطع کارشناسی

6/4/93

5/5/93

5

)NPدریافت فایل اطلاعات آزمونی(

25/5/93

6

دريافت زمان كارت آزمون توسط دانشجو

25/5/93

8/6/93

7

شروع امتحانات

29/5/93

8/6/93

8

قرائت پاسخنامه

29/5/93

10/6/93

9

ثبت نمرات تشريحي کارشناسی

29/5/93

15/6/93

10

حداکثر زمان ارائه جواب نسبت به تجدید نظرها توسط بانك سوال

28/6/93

11

تایید حق التدریس اساتید توسط مراکز و واحدها

11/7/93

18/7/93

12

تایید حق التدریس اساتید توسط استان

19/7/93

25/7/93