در بین 6000 سایت شرکت کننده وب سایت دانشگاه پیام نور محمودآباد جزو وب سایت های برتر قرار گرفت

مطالب

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند:

صفحه اینترنتی مخصوص امتحانات در اختیار واحد امتحانات قرار گرفت.

اساتید محترم می توانند جهت هماهنگی در برگزاری و درج تاریخ امتحانات به واحد امتحانات مراجعه فرمایند

دانشجویان جهت اتصال مستقیم به صفحه مورد نظر باید بر روی لینک زیر لیک کنند:

ورود به سامانه امتحانات