در بین 6000 سایت شرکت کننده وب سایت دانشگاه پیام نور محمودآباد جزو وب سایت های برتر قرار گرفت

23 مین اجلاس سراسری نماز با عنوان نماز و تعالی فرهنگی