در بین 6000 سایت شرکت کننده وب سایت دانشگاه پیام نور محمودآباد جزو وب سایت های برتر قرار گرفت

 گردهمایی مدیران ومسئولین آموزش مراکز و واحدهای پیام نوراستان درپیام نور مرکزمحمودآباد

جلسه در روزیکشنبه 18/08/1393 درپیام نور مرکز محمودآباد برگزار گردید.درابتدای جلسه پس ازقرائت قرآن کریم، آقای نوروزی ریاست مرکزمحمودآبادضمن خوش آمدگویی به کلیه مهمانان وعرض تسلیت بمناسبت ایام شهادت امام حسین(ع) ویاران باوفایش، به بیان برخی ازمشکلات ونواقص درپیام نور مانند حجم بالای کتب درسی و... پرداخت که موجب عدم جذب حداکثری دانشجویان می گردد. وهمچنین پیشنهاد داند که تبلیغات درسطح شهرها باید به حداکثری برسد. 

سخنران بعدی جناب آقای دکتردیوسالار معاون آموزشی پیام نوراستان بودند. ایشان ضمن تسلیت گویی بمناسبت ایام سوگواری اباعبدا...الحسین (ع) درمورد محورجلسه ومشکلات آموزشی مراکز و واحدها سخنانی را ایراد نمودند. همچنین مسئولین را به ارائه نظرات وپیشنهادات جهت توسعه بخش های آموزشی دانشگاه تشویق کردند.

درادامه جلسه کلیه مسئولین محترم آموزش نقطه نظرات وپیشنهادات خود را درراستای تحکیم وتقویت امور آموزشی دانشگاه ها بیان داشتند.