در بین 6000 سایت شرکت کننده وب سایت دانشگاه پیام نور محمودآباد جزو وب سایت های برتر قرار گرفت

- نشست رؤسا و نمایندگان رؤسای دانشگاه های شهرستان محمودآباد در پیام نور مرکزمحمودآباد با موضوع برگزاری یادواره شهدای دانشجویی شهرستان و تلفیق آن با مراسم 16آذر  روز دانشجو.

جلسه در روز یکشنبه 11/10/1393 ساعت 9صبح با تلاوت قرآن مجید در اتاق آقای دکتر نوروزی ریاست پیام نور مرکز محمودآباد با حضور رؤسا ویانمایندگان رؤسای دانشگاههای شهرستان برگزار گردید. در این نشست ابتدا آقای دکتر نوروزی بعنوان نماینده ی رؤسای دانشگاههای شهرستان در شورای فرهنگ عمومی شهرستان محمودآباد،  مطالب و پیشنهادات خود را در راستای موضوعات اصلی جلسه بیان داشتند. سپس کلیه حاضرین نقطه نظرات و پیشنهادات خود را درجهت هرچه بهتر برگزاری یادواره شهدای دانشجوی شهرستان ومراسم 16آذر عنوان نموده اند. درپایان تمامی مطالب بصورت کلی جمع بندی گردیده وقرار برآن شد که در نشست مدیران فرهنگی کلیه دانشگاه های شهرستان، تمامی پیشنهادات ومصوبات بصورت عملیاتی تدوین گردد.

ضمنا قابل ذکراست که شورای فرهنگ عمومی شهرستان، محوریت برگزاری یادواره ی شهدای دانشجویی شهرستان محمودآباد را به دانشگاه پیام نور مرکزمحمودآباد واگذار نموده است.   تصاویر جلسه درذیل مطلب مشاهده می گردد