در بین 6000 سایت شرکت کننده وب سایت دانشگاه پیام نور محمودآباد جزو وب سایت های برتر قرار گرفت

   جامعه وقتي فرزانگي و سعادت مي يابد كه خواندن ، كار روزانه اش باشد  (سقراط )

 

                                                دانشجویان محترم در صورت تمایل می توانند کتابهای درسی خود را که به آن نیاز ندارند به کتابخانه دانشگاه اهداء نمایند تا سایر دانشجویان از آنها استفاده نمایند  .

                                                                                             کتابخانه دانشگاه