در بین 6000 سایت شرکت کننده وب سایت دانشگاه پیام نور محمودآباد جزو وب سایت های برتر قرار گرفت

با عنایت به درخواست استان ها مبنی بر تمدید مهلت ثبت نام دروس ریزشی مرحله دوم ترم 3923، به اطلاع می رساند ثبت نام از تاریخ 03/08/93 لغایت 05/08/93 تمدید خواهد شد لذا مقتضی است کلیه مراکز و واحدها نسبت به ثبت نام کلیه دانشجویان (به استثنای دانشجویان غایب) در دروس پیوست اقدام نمایند، در صورت جاماندن دانشجویان از ثبت نام، این بازه زمانی به هیچ وجه تمدید نخواهد شد.