در بین 6000 سایت شرکت کننده وب سایت دانشگاه پیام نور محمودآباد جزو وب سایت های برتر قرار گرفت

به اطلاع کلیه دانشجویان رشته های مدیریت بازرگانی و جهانگردی می رساند :

دریافت دروس پروژه و کارآموزی فقط در نیمسال آخر مجاز بوده و در صورت دریافت این درس در ترمهای دیگر ، نسبت به حذف آن از طریق آموزش اقدام خواهد شد.